Prezzi da PAURA

Fino al 30 Novembre

24
ott

Approfitta fino al 30 Novembre delle promozioni e del TASSO ZERO:

 • Yamaha YZ250F '18 € 6.690 - Tasso 0 € 5000 in 36 mesi
 • Yamaha YZ125 '18 € 6.490
 • Yamaha WR450F '17 € 8.890
 • Yamaha R3 '18 € 4.900 - Tasso 0 in 36 mesi
 • Yamaha MT03 € 4.790 - Tasso 0 in 36 mesi 
 • Yamaha SCR 950 € 7.990 - Tasso 0 € 5000 in 36 mesi
 • Yamaha R6 € 12.990 - Tasso 0 € 8000 in 36 mesi
 • Yamaha FJR 1300 AE € 16.590 - Aziendale Km 0
 • Yamaha MT125 € 4.390 - Tasso 0 in 36 mesi
 • Yamaha T-MAX € 10.490 - Aziendale Km 0
 • Yamaha XJR 1300 € 8.990 - Km 0
 • Yamaha SR 400 € 4.590 - Km 0